اقامت دانمارک برای پزشکان، دندانپزشکان و پرستاران
اقامت دانمارک برای پزشکان، دندانپزشکان و پرستاران
دسامبر 30, 2019
میلیاردر ژاپنی در جستجوی دوست دختر برای سفر به فضا
ژانویه 15, 2020

فهرست با ارزش ترین سکه های جهان

فهرست با ارزش ترین سکه های جهان

فهرست با ارزش ترین سکه های جهان

فهرست با ارزش ترین سکه های جهان

فهرست با ارزش ترین سکه های جهان

در فهرست زیر، مشخصات سکه های کمیاب و ارزشمند موجود در جهان را به ترتیب اهمیت ملاحظه می فرمایید. قیمت هر سکه به دلار امریکا در مقابل آن ذکر شده است.

دقت کنید که اگر شما سکه مشابهی دارید و به دنبال بدست آوردن قیمت آن هستید، بایستی مشخصات سکه شما با مشخصات ذکر شده در لیست زیر دقیقا و دقیقا یکی باشد.

کوچکترین تفاوت می تواند ارزش سکه را صدها هزار دلار پایین آورد. همچنین برخی به اشتباه فکر می کنند اگر سکه قدیمی تری داشته باشند ارزش آن بیشتر خواهد بود. بعنوان مثال اگر شما سکه ای مربوط به سال 1790 میلادی دارید که ارزش آن 2هزار دلار ذکر شده، بدین معنی نیست که اگر سکه دیگری در سال 1950 تولید شده، ارزش بیشتری خواهد داشت. چرا که ممکن است سکه دوم کاملا بی ارزش باشد.

به عنوان مثال همانطور که در فهرست زیر می بینید، گرانترین سکه جهان چنان قدیمی هم نیست و این سکه که حدود چهارونیم میلیون دلار قیمت دارد، در سال 1913 تولید شده است.

نکته دیگر این است که سکه های زیر بر اساس حالت بسیار تمیز و سالم سکه قیمت گذاری شده اند، و اگر سکه شما تمیز نباشد یا دارای خط خوردگی یا خمیدگی باشد، قیمت آن پایین تر خواهد بود.

در فهرست زیر اگر سکه شما مشابه مورد ذکر شده باشد، می توانید برروی آن کلیک کنید تا مشخصات و عکسهای بیشتر در مورد ان ببینید.

لطفا برای دید صفحه های هر لینک از VPN استفاده کنید.

1913 – Liberty Head V Nickel $4,408,650

 

1870 – S Liberty Seated Dollar $1,959,995

 

1927 – D St Gaudens Double Eagle $1,200,000
1794 – Flowing Hair Dollar $825,098

 

1838 – O Capped Bust Half Dollar $745,000

 

1933 – Indian Head Gold Eagle $600,000

 

1817 – Capped Bust Half Dollar $500,000

 

1797 – Draped Bust Half Dollar $500,000

 

1901 – Morgan Silver Dollar $425,000

 

1893 – S Morgan Silver Dollar $300,000

 

1889 – CC Morgan Silver Dollar $280,000

 

1796 – Draped Bust Half Dollar $220,000

 

1884 – S Morgan Silver Dollar $215,000

 

1919 – D Walking Liberty Half Dollar $190,000

 

1891 – Liberty Head Double Eagle $180,000

 

1881 – Liberty Head Double Eagle $175,000

 

1871 – CC Liberty Seated Dollar $171,298

 

 

1873 – CC Liberty Seated Dollar $165,094

 

 

1804 – Draped Bust Quarter $157,702

 

1893 – O Morgan Silver Dollar $150,000

 

1870 – CC Liberty Seated Quarter $150,000

 

1796 – Draped Bust Half Dollar $150,000

 

1920 – S Indian Head Gold Eagle $150,000

 

1886 – Liberty Head Double Eagle $150,000

 

1885 – Liberty Head Double Eagle $150,000

 

1884 – Liberty Head Double Eagle $150,000

 

1882 – Liberty Head Double Eagle $150,000

 

1886 – O Morgan Silver Dollar $140,000

 

1892 – S Morgan Silver Dollar $130,000

 

1921 – St Gaudens Double Eagle $130,000

 

1930 – S St Gaudens Double Eagle $125,000

 

1895 – O Morgan Silver Dollar $120,000

 

1931 – D St Gaudens Double Eagle $120,000

 

1874 – CC Liberty Seated Dime $115,000

 

1871 – CC Liberty Seated Quarter $115,000

 

1878 – S Liberty Seated Half Dollar $115,000

 

1883 – Liberty Head Double Eagle $114,000

 

1795 – Flowing Hair Dollar $112,174

 

1944 – Steel Wheat Penny $110,334

 

 

 

 

 

1920 – S St Gaudens Double Eagle $110,000

 

1827 – Capped Bust Quarter $109,140
1797 – Draped Bust Dollar $103,000

 

1872 – CC Liberty Seated Half Dollar $100,828

 

1896 – O Morgan Silver Dollar $100,000

 

1930 – S Indian Head Gold Eagle $100,000

 

1931 – St Gaudens Double Eagle $100,000

1823 – Capped Bust Quarter $96,775

 

1796 – Draped Bust Quarter $93,750

 

1804 – 1804 Dollar $90,250

 

1921 – S Walking Liberty Half Dollar $90,000

 

1873 – CC Liberty Seated Quarter $90,000

 

1932 – St Gaudens Double Eagle $90,000

 

1887 – Liberty Head Double Eagle $89,000

 

1943 – Copper Wheat Penny $85,782

 

1798 – Draped Bust Dollar $85,498

 

1872 – CC Liberty Seated Dime $85,000

 

1892 – Liberty Head Double Eagle $80,000

 

1882 – CC Liberty Head Double Eagle $80,000

 

1871 – CC Liberty Seated Dime $75,000

 

1912 – S Indian Head Gold Eagle $75,000

 

1822 – Capped Bust Quarter $74,798

 

1870 – CC Liberty Seated Half Dollar $72,445

 

1895 – Morgan Silver Dollar $70,000

 

1911 – D Indian Head Gold Eagle $65,000

 

1891 – CC Liberty Head Double Eagle $65,000

 

1885 – CC Liberty Head Double Eagle $65,000

 

1872 – CC Liberty Seated Dollar $62,382

 

1873 – CC Liberty Seated Dime $62,000

 

1915 – Indian Head Gold Eagle $60,000

 

1796 – Draped Bust Dollar $59,548

 

1842 – O Liberty Seated Quarter $58,000

 

1824 – Capped Bust Quarter $57,243

 

1860 – S Liberty Seated Quarter $55,000

 

1890 – CC Liberty Head Double Eagle $55,000

 

1873 – Liberty Seated Half Dollar $54,032

 

1892 – S Liberty Head Double Eagle $54,000

 

1795 – Draped Bust Dollar $53,607

 

1859 – S Liberty Seated Quarter $53,500

 

1855 – Liberty Seated Half Dollar $52,549

 

1871 – CC Liberty Seated Half Dollar $50,503

 

1893 – CC Morgan Silver Dollar $50,000

 

1801 – Draped Bust Half Dollar $50,000

 

1913 – S Indian Head Gold Eagle $50,000

 

1910 – S Indian Head Gold Eagle $50,000

 

1925 – D St Gaudens Double Eagle $50,000

 

1929 – St Gaudens Double Eagle $50,000

 

1893 – CC Liberty Head Double Eagle $50,000

 

1890 – S Liberty Head Double Eagle $50,000

 

1870 – CC Liberty Seated Dollar $49,109

 

1879 – CC Morgan Silver Dollar $49,000

 

1887 – S Liberty Head Double Eagle $46,000

 

1802 – Draped Bust Half Dollar $45,000

 

1914 – S Indian Head Gold Eagle $45,000

 

1890 – Liberty Head Double Eagle $45,000

 

1838 – Gobrecht Dollar $44,362

 

1873 – CC Liberty Seated Half Dollar $44,275

 

1897 – O Morgan Silver Dollar $43,000

 

1888 – S Liberty Head Double Eagle $42,000

 

1916 – D Mercury Dime $41,000

 

1842 – O Liberty Seated Half Dollar $40,577

 

1921 – D Walking Liberty Half Dollar $40,000

 

1894 – O Morgan Silver Dollar $40,000

 

1815 – Capped Bust Half Dollar $40,000

 

1884 – S Liberty Head Double Eagle $40,000

 

1836 – Gobrecht Dollar $39,390

 

1852 – O Liberty Seated Quarter $37,867

 

1901 – S Barber Quarter $36,212

 

1839 – Gobrecht Dollar $36,009

 

1861 – S Liberty Seated Quarter $35,798

 

1872 – CC Liberty Seated Quarter $35,310

 

1888 – Liberty Head Double Eagle $35,200

 

1894 – Morgan Silver Dollar $35,000

 

1805 – Draped Bust Half Dollar $35,000

 

1851 – O Liberty Seated Quarter $34,377

 

1892 – CC Liberty Head Double Eagle $34,000

 

1852 – Liberty Seated Dollar $33,897

 

1867 – S Liberty Seated Quarter $33,597

 

1800 – Draped Bust Dollar $33,273

 

1873 – Liberty Seated Quarter $32,117

 

1802 – Draped Bust Dollar $31,940

 

1872 – S Liberty Seated Dollar $30,723

 

1851 – Liberty Seated Dollar $30,704

 

1864 – S Liberty Seated Quarter $30,694

 

1803 – Draped Bust Dollar $30,506

 

1902 – S Liberty Head Double Eagle $30,000

 

1884 – CC Liberty Head Double Eagle $30,000

 

1859 – S Liberty Seated Dollar $29,680

 

1801 – Draped Bust Dollar $29,534

 

1904 – S Barber Half Dollar $29,500

 

1918 – D Walking Liberty Half Dollar $28,000

1926 – D St Gaudens Double Eagle $28,000

 

1896 – S Liberty Head Double Eagle $28,000

 

1894 – S Liberty Head Double Eagle $28,000

 

1883 CC Liberty Head Double Eagle $28,000

 

1854 O Liberty Seated Quarter $27,678

 

1859 S Liberty Seated Dime $27,500

 

 

 

 

1919 D Mercury Dime $25,000

1836 Capped Bust Half Dollar $25,000

1916 S Indian Head Gold Eagle $25,000

1927 S St Gaudens Double Eagle $25,000

1907 S Liberty Head Double Eagle $25,000

1895 Liberty Head Double Eagle $25,000

1894 Liberty Head Double Eagle $25,000

1885 S Liberty Head Double Eagle $25,000

1881 S Liberty Head Double Eagle $25,000

1872 S Liberty Seated Quarter $24,992

1855 S Liberty Seated Half Dollar $24,633

1806 Draped Bust Quarter $23,918

1874 CC Liberty Seated Half Dollar $23,513

1900 S Liberty Head Double Eagle $23,500

1846 Liberty Seated Dime $23,000

1893 S Barber Half Dollar $22,575

1860 O Liberty Seated Dime $22,500

1878 CC Liberty Seated Half Dollar $22,500

1873 CC Trade Dollar $22,499

1799 Draped Bust Dollar $22,118

1918 D Mercury Dime $22,000

1803 Draped Bust Half Dollar $22,000

1880 O Morgan Silver Dollar $22,000

1902 Liberty Head Double Eagle $22,000

1882 S Liberty Head Double Eagle $22,000

1873 CC Liberty Seated Half Dollar $21,966

1932 D Washington Quarter $21,019

1917 S Walking Liberty Half Dollar $21,000

1856 S Liberty Seated Quarter $21,000

1883 S Morgan Silver Dollar $20,500

1849 O Liberty Seated Quarter $20,353

1858 S Liberty Seated Quarter $20,000

1880 Shield Nickel $20,000

1914 Indian Head Gold Eagle $20,000

1914 D Indian Head Gold Eagle $20,000

1901 S Liberty Head Double Eagle $20,000

1899 S Liberty Head Double Eagle $20,000

1897 Liberty Head Double Eagle $20,000

1897 S Liberty Head Double Eagle $20,000

1896 Liberty Head Double Eagle $20,000

1895 S Liberty Head Double Eagle $20,000

1889 Liberty Head Double Eagle $20,000

1883 S Liberty Head Double Eagle $20,000

1825 Capped Bust Quarter $19,568

1828 Capped Bust Quarter $19,163

1908 S St Gaudens Double Eagle $18,800

1805 Draped Bust Quarter $18,531

1858 S Liberty Seated Dime $18,500

1921 Walking Liberty Half Dollar $18,000

1895 S Morgan Silver Dollar $18,000

1896 S Morgan Silver Dollar $18,000

1916 Standing Liberty Quarter $18,000

1911 S Indian Head Gold Eagle $18,000

1842 Liberty Seated Half Dollar $17,513

1920 D Walking Liberty Half Dollar $17,000

1846 O Liberty Seated Dollar $17,000

1896 S Barber Quarter $16,958

1855 O Liberty Seated Quarter $16,575

1856 S Liberty Seated Quarter $16,500

1844 Liberty Seated Dime $16,250

1924 S St Gaudens Double Eagle $16,000

1915 S Indian Head Gold Eagle $15,500

1856 S Liberty Seated Dime $15,444

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *