persianamericans

دسامبر 17, 2019

مراحل اخذ پذیرش

مراحل دریافت پذیرش از دانشگاههای امریکا برای تحصیل در دانشگاه های امریکا چیزی به نام کنکور یا آزمون ورودی وجود ندارد. دانشگاهها معیارهایی را برای پذیرش […]
دسامبر 17, 2019

آزمونهای استاندارد

آزمون های استاندارد   آزمون استدلالی SAT یا SAT Reasoning Test آزمون استدلالی SAT آزمونی است که گذراندن آن برای دریافت پذیرش برنامه‌های کارشناسی اغلب دانشگاه‌های […]
دسامبر 17, 2019

تحصیل در آمریکا

اطلاعات جامع پذیرش تحصیلی از امریکا     سیستم آموزش عالی در آمریکا (نظام آموزشی امریکا) تحصیل در ایالات متحده آمریکا، تجربه‌ای فوق‌العاده خواهد بود چرا […]
دسامبر 17, 2019

ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ