بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی
بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی
دسامبر 19, 2019
نحوه تکمیل فرم DS-160
نحوه تکمیل فرم DS-160
دسامبر 19, 2019

گرانترین کدپستی های امریکا کدام اند؟

گرانترین کدپستی های امریکا کدام اند؟

گرانترین کدپستی های امریکا کدام اند؟

رتبهکدپستیایالتشهرمتوسط قیمت خانه
133462فلوریدامانالاپان$7,859,998
210075نیویورکنیویورک$7,219,637
394027کالیفرنیاآثرتون$7,161,385
411962نیویورکساگوپوناک$7,008,269
510065نیویورکنیویورک$6,995,000
610028نیویورکنیویورک$6,334,036
710012نیویورکنیویورک$6,278,398
894022کالیفرنیالوس آلتوس هیلز$6,081,192
910014نیویورکنیویورک$5,758,763
1091302کالیفرنیاهیدن ولی$5,701,150
1133139فلوریدامیامی بیچ$5,699,038
1210013نیویورکنیویورک$5,653,239
1310024نیویورکنیویورک$5,650,990
1410021نیویورکنیویورک$5,645,386
1590210کالیفرنیابورلی هیلز$5,562,399
1694010کالیفرنیاهیلزبرو$5,087,596
1781611کلرادوآسپن$4,999,111
1807620نیوجرسیآلپاین$4,860,299
1911932نیویورکبریج همپتون$4,857,429
2094062کالیفرنیاوودساید$4,780,656
2110023نیویورکنیویورک$4,777,228
2281656کلرادووودی کریک$4,722,692
2333109فلوریدافیشرآیلند$5,857,731
2410011نیویورکنیویورک$4,676,989
2593108کالیفرنیاسنتا باربارا$4,597,545