بدترین جاده های امریکا در کدام ایالتها هستند؟

سعی کنید در این 10 شهر امریکا مریض نشوید
سعی کنید در این 10 شهر امریکا مریض نشوید
دسامبر 21, 2019
لیست 20شغل با درآمد خوب در آمریکا، بدون نیاز به تحصیلات دانشگاهی
لیست 20شغل با درآمد خوب در آمریکا، بدون نیاز به تحصیلات دانشگاهی
دسامبر 21, 2019

بدترین جاده های امریکا در کدام ایالتها هستند؟

بدترین جاده های امریکا در کدام ایالتها هستند؟

بدترین جاده های امریکا در کدام ایالتها هستند؟

در جدول زیر 25 شهر اول امریکا از نظر بدترین جاده های درون شهری و حومه را می توانید مشاهده کنید. این مطالعه توسط شبکه خبری ABC گزارش شده است. به طور متوسط کالیفرنیا، رودآیلند و میشیگان در صدر این جدول قرار گرفته اند ستون دوم جدول هزینه ای را نشان می دهد که هر راننده به علت خرابی جاده ها در طول یک سال متحمل می گردد.

با این حال در نمودار پایین جدول که روزنامه واشنگتن پست ارائه داده است درصد جاده های بی کیفیت را در واشنگتن دی سی 92 درصد اعلام شده است که رقم بسیار قابل توجهی است.

رتبه Large Urban Area

(500,000+ population)

درصد خرابی جاده ها

هزینه ای که هر راننده در سال متحمل می شود

1

San Francisco–Oakland, CA

74%

 $ 1,044

2

Los Angeles–Long Beach–Santa Ana, CA

73%

 $ 1,031

3

Concord, CA

62%

 $    954

4

Detroit, MI

56%

 $    928

5

San Jose, CA

53%

 $    917

6

Cleveland, OH

52%

 $    866

7

New York–Newark, NY

51%

 $    845

8

San Diego, CA

51%

 $    844

9

Grand Rapids, MI

51%

 $    843

10

Honolulu, HI

51%

 $    838

11

Akron, OH

50%

 $    815

12

San Antonio, TX

49%

 $    812

13

Milwaukee, WI

46%

 $    803

14

Riverside–San Bernardino, CA

46%

 $    797

15

El Paso, TX

46%

 $    791

16

Oklahoma City, OK

45%

 $    791

17

Tulsa, OK

45%

 $    784

18

New Haven, CT

45%

 $    777

19

Bridgeport-Stamford, CT

44%

 $    772

20

Birmingham, AL

43%

 $    767

21

Denver–Aurora, CO

43%

 $    753

22

Seattle, WA

42%

 $    737

23

Omaha, NE

42%

 $    729

24

Sacramento, CA

42%

 $    723

25

New Orleans, LA

42%

 $    713