ﺳﻮﺋﺪ
ﺳﻮﺋﺪ
دسامبر 17, 2019
گرانترین کدپستی های امریکا کدام اند؟
گرانترین کدپستی های امریکا کدام اند؟
دسامبر 19, 2019

بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی

بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی

بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی

بر اساس این گزارش بهترین شهرهای کوچک امریکا برای زندگی عبارت اند از:

1- راچستر در مینه سوتا
2- بلوو در واشینگتن
3- مدیسن در ویسکانسین
4- سنتا باربارا در کالیفرنیا
5- باولدر در کلورادو
6- پالوآلتو در کالیفرنیا
7- بیسمارک در داکوتای شمالی
8- ان آربر در میشیگان
9- آیووا سیتی در آیوا
10- سیوفاکس در داکوتای جنوبی